Αρχικά προτείνεται να δημιουργήσετε ένα νέο Chrome Profile όπου θα πραγματοποιήσετε είσοδο στο YouTube με τα στοιχεία που θα σας δωθούν. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης του Obs θα έχετε ανοιχτό / ενεργό αυτό το Chrome Profile και όχι το προσωπικό σας..

  1. Κατεβάζετε το OBS Studio, κατά προτίμηση από το Microsoft Store : https://obsproject.com/download
  2. Ξεκινάτε το OBS και πατάτε νέο Live
  3. Σας προτρέπει να συνδεθείτε στο YouTube, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία
  4. Κάνετε Live μετάδοση του Event